Hop til indhold

Om optakten til folkedrab

Et folkedrab er kulminationen på et langt forløb, som begynder længe før det første drab udføres. Forskere har fundet frem til flere tegn, der indikerer optakt til etnisk udrensning og folkedrab. Hvis vi kender tegnene og opdager dem i tide, kan vi måske forhindre, at konflikter fører til forfølgelser og vold. Arbejdet med SIGNS gør dig opmærksom på disse tegn.

Materialer og ressourcer findes nederst på siden.

Sådan bruger du SIGNS

Afspil videoen og se en kort guide til hvordan du bruger SIGNS.

Link til spillet: Signs.

Forberedelse til SIGNS

SIGNS forudsætter en grundlæggende viden om Holocaust og om nazismen som ideologi. Desuden er det meget relevant at kende Stantons model, som kort er beskrevet ovenfor og kan findes i en model, der beskriver alle ti stadier i linket ”Stantons model: Folkedrabets ti stadier”.

Dokudramaet indeholder videoklip i et interaktivt forløb og er designet til desktops (pc og Mac). NB: Fungerer i Chrome, Firefox og IE, men ikke i Safari.

Hvordan fungerer det interaktive dokudrama SIGNS?

SIGNS interaktive del begynder med en dokumentarisk sekvens. Sekvensen viser forløbet i et folkedrab gennem de 10 stadier, men i omvendt kronologi. Materialet i sekvens handler først og fremmest om Holocaust, men der indgår også videoklip og foto fra Bosnien og Rwanda.

Du møder SIGNS fiktive kursusleder Peter og bliver tilbudt at få testet din viden om propaganda. Formålet er at kunne spotte de tidlige tegn på konfliktudvikling og at eksemplificere ved Stantons første fire stadier, fordi det er skadeligt for et samfund, hvis ”dem og os” udvikler sig til ”dem imod os”.

Gadeambassadøren Peter guider dig igennem SIGNS tre spørgerunder
Gadeambassadøren Peter guider dig igennem SIGNS tre spørgerunder.

Peter guider dig gennem SIGNS. I tre runder ser du i alt ni historiske eksempler på propaganda i tekst og billeder fra Nazi-Tyskland. Som optakt til hver runde giver Peter en kort gennemgang af de tegn, der karakteriserer den eller de stadier, som runden handler om. Det er de tegn, som du i den efterfølgende multiple choice-test skal være opmærksom på.

Alle eksempler i SIGNS er historiske kilder, som dette jødepas fra 1930'erne
Alle eksempler i SIGNS er historiske kilder, som dette jødepas fra 1930'erne.

I eksemplerne ser du fotografier, filmklip, illustrationer, tekstcitater m.v. Alle eksempler præsenteres af den danske ekspert Jacob Halvas Bjerre og har danske oversættelser eller undertekster tilknyttet.

Arkivar Jacob Halvas Bjerre fra Rigsarkivet fremviser historiske kilder
Arkivar Jacob Halvas Bjerre fra Rigsarkivet fremviser historiske kilder.

I hver runde får du stillet en række multiple-choice-spørgsmål, ét for hvert eksempel. Inden du fortsætter til næste eksempel, giver eksperten en opsamling og du får dit resultat. Efter hver runde giver Peter et bud på, hvorfor det er vigtigt at modarbejde de tegn i samfundet, som stadiet er karakteriseret ved. Når du har gennemført alle tre runder, får du en samlet score og et sidste feedback fra Peter.

De tidlige stadier i et folkedrab

Professor Gregory H. Stanton har formuleret de “10 stadier i et folkedrab” – 10 forhold, der trinvist nedbryder den sociale sammenhængskraft i et samfund. SIGNS fokuserer på de tidlige stadier i modellen: klassificering, symbolisering, diskriminering og dehumanisering.

Tegn på klassificering og symbolisering vil tidligt være synlige i mediebilledet, netop fordi formålet med propaganda er at påvirke den generelle opfattelse samt diskurs og danner grobund for splittelse i samfundet.

Det er især i de tidlige stadier i processen at man som enkeltperson og borger har mulighed for at gøre en forskel ved at sige fra overfor nedgørende omtale og behandling af andre borgere eller i valget af politikere både lokalt og nationalt.

Når først en udskillelse og dæmonisering sætter aftryk i samfundet – gennem diskriminerende lovgivning eller gennem statslig anvendelse af en diskriminerende og dæmoniserende retorik for at umenneskeliggøre/dehumanisere en befolkningsgruppe – er processen nået langt i udviklingen mod folkedrab.

Dilemmaer og gråzoner: spredning af propaganda og ytringsfrihed

Eksemplerne i SIGNS lægger op til en efterfølgende diskussion og debat om dilemmaer og gråzoner i samfundets diskurser på blandt andet sociale medier og lovgivning i form af fri presse, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed.

Undervisningsforløbet omhandler alene stadie 1,2 ,3 og 4 og det kan være oplagt for eleverne at arbejde videre med tegn på de øvrige stadier gennem arbejdet med folkedrab, der har fundet sted. Dertil vil det være relevant at eleverne foreslår og diskuterer modhandlinger til hvert stadie, med henblik på at standse en udskillelsesproces på et så tidligt stadie som muligt.

Materialer

Tekster og andet, der understøtter den gode undervisning.

Til eleven
 • Ord- og begrebsliste
 • Min egen person, ord- og begrebsliste (Word)
 • Notatark til SIGNS
 • Skema til diskursanalyse
Til læreren
 • Vejledning til SIGNS
 • SIGNS spørgsmål og svar (PowerPoint)

Film, tekster, links og kommenterede kilder til en uddybende forståelse af temaet.

Film
 • De politiske konsekvenser af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig
 • Dolkestødslegendens opståen
 • Modstanden mod nazismen aftager
 • Situationen for tyskere med jødisk baggrund op til Hitlers magtovertagelse
 • Holocaust – Virkningen af internationale protester
 • Fra værdsat borger til forfulgt minoritet
 • En stemme på Hitler var en accept af antisemitisme
 • Manglende pressefrihed banede vejen for Nürnberglovene i 1935
 • Nazisternes antisemitiske politik blev tålt af den almene borger
 • Store forskelle mellem diktaturerne i Tyskland og Italien
Kilder
Love og konventioner
Sidst opdateret: 12. oktober 2021