Hop til indhold

Hjemmesiden AldrigMere.dk er den digitale formidlingskanal for en række forskellige materialer til undervisningsbrug samt undervisningsaktiviteter, der organiseres omkring Holocaust og andre folkedrab.

AldrigMere.dk er oprindeligt produceret af Batavia Media ApS og DigTea ApS i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet. AldrigMere.dk vedligeholdes i dag af Børne- og Undervisningsministeriet. 

Tilbud om foredrag, inspirationskurser og diverse undervisningsmidlerne kan ses her: https://www.aldrigmere.dk/tilbud-til-skolern

Henvendelser til redaktionen sker på aldrigmere@stukuvm.dk.

 

Referencegruppe

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har nedsat en referencegruppe til at understøtte styrelsens arbejde med at fremme undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab. Referencegruppen har til formål at følge opgavevaretagelsen og bidrage med viden, erfaringer og indsigt i området. Referencegruppen er nedsat for perioden 2021-2024 og mødes fire gange årligt.

Referencegruppens medlemmer:

Anders Jerichow, journalist (formand)

Christian Vrist Holm, Underviser på Randers Social og Sundhedsskole

Eva Maria Lassen, Dansk Institut for Menneskerettigheder

Otto Rühl, Det Jødiske Samfund i Danmark

Tine Agenskov, Danmarks Lærerforening

Ulla Jepsen, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

Ulla Nedergaard Pedersen, gymnasielærer på Christianshavns Gymnasium

Uri Krivaa, Skoleleder på Carolineskolen

 

 

Sidst opdateret: 16. november 2022