Hop til indhold

Vil du gerne opkvalificeres og inspireres til din undervisning i Holocaust og andre folkedrab?

Tilbud til undervisere om faglig inspiration og viden om Holocaust og andre folkedrab i grund- og ungdomsuddannelserne

I starten af 2022 igangsatte Regeringen en storstilet handlingsplan mod antisemitisme. Dette har nu udmøntet sig i en række kurser og seminarer med forskelligt fokus på emnerne Holocaust og andre folkedrab for undervisere på ungdomsuddannelser og i grundskolen. 

Se herunder for aktuelle tilbud for faglig opdatering på emnet under de to hovedområder af uddannelser.  Listen med kurser opdateres løbende.


Vælg din uddannelse herunder: 

Grundskolen - tilbud til undervisere

Ungdomsuddannelser - tilbud til undervisere  

 

 

Husk at du også kan finde andre gratis tilbud til din klasseundervisning i Holocaust og andre folkedrab på denne side: Tilbud til skolerne

 

Baggrund for kompetenceudviklingsprojektetOm kompetenceudviklingsprojektet generelt

Fra 2022  iværksatte Børne- og Undervisningsministeriet en ny indsats, der skal opkvalificere lærerne i at undervise i emnet Holocaust og andre folkedrab. 

Konkret vil professionshøjskolerne med inddragelse af universiteter gennemføre kompetence-udviklingsforløb for historielærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Der er tale om et fireårigt projekt, der løber til og med 2024. 

Projektet har en samlet økonomi på 6 millioner kroner i projektperioden, hvoraf Børne- og Undervisningsministeriet finansierer 4,5 millioner kroner, mens resten finansieres af projektdeltagerne.  

Det er Center for Undervisningsmidler i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der har projektledelsen. 

Projektdeltagere:

 • Syddansk Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Københavns Universitet
 • Københavns Professionshøjskole
 • Professionshøjskole Absalon
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen
 • Professionshøjskole UC Syddanmark
 • VIA University College
 • Professionshøjskolen UCN

I projektet inddrages desuden en række eksterne samarbejdspartnere, herunder faglige netværk og vidensmiljøer.

 

Formål:Grafisk oversigt over deltagerne i projektet

Formålet med projektet er at udvikle en kapacitetsopbygning i uddannelsessystemet, der først og fremmest skal have karakter af målrettet kompetenceudvikling af undervisere i såvel grundskole som ungdomsuddannelser med henblik på at fremme og kvalificere undervisning om Holocaust og andre folkedrab.

Projektet er inddelt i tre dele:

 1. Udvikling og afholdelse af kompetenceudviklingsforløb for undervisere i historie på hhv. professionshøjskoler og universiteter.
 2. Udvikling og afholdelse af praksisnære kompetenceudviklingsforløb for undervisere i historie i grundskole og de gymnasiale ungdomsuddannelser med henblik på opkvalificering og efteruddannelse i undervisning om Holocaust og andre folkedrab.
 3. Udarbejdelse af eksemplariske undervisningsforløb og materialepakke til undervisning om Holocaust og andre folkedrab.

Projektet vil fokusere på opkvalificerings- og kompetenceudviklingsaktiviteter, lægge vægt på inddragelse af underviserne på tværs af uddannelsesniveauer samt på at skabe en netværkskultur, der skal styrke traditionen for at italesætte, drøfte og udveksle erfaringer inden for problemstillinger relateret til undervisning i Holocaust og andre folkedrab.

Netværkstilgangen bliver en integreret del af løsningen og særligt del 1 gennemføres gennem etablering og arbejde i fagligt netværk og ved seminarer på tværs af universiteter og professionshøjskoler. Hermed sikres en varig kapacitetsopbygning på tværs af landets professionshøjskoler og universiteter. Parallelt hermed etablerer netværket i tæt samarbejde med de ansvarlige for del 2 og 3 det faglige fundament og udvikler relevante kompetenceudviklingsforløb og undervisningsmaterialer målrettet grundskoler og de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Det gælder for alle delopgaver, at de forholder sig til Fælles Mål (grundskolen) og historiefagenes læreplaner (de gymnasiale ungdomsuddannelser).

Aktiviteter i projektperioden:

Oversigt over delelementer i projektet

Del 1 - kompetenceudviklingsforløb for undervisere i historie på hhv. professionshøjskoler og universiteter:

 • afholdelse af netværksmøder
 • afholdelse af ét seminar for undervisere fra professionshøjskolen og universiteter. Seminaret afholdes den 25. oktober 2022.

Del 2 - kompetenceudviklingsforløb for undervisere i historie i grundskole og de gymnasiale ungdomsuddannelse:

 • Der vil blive afholdt 9 fysiske og praksisnære heldagskurser for grundskolelærere fordelt på landets professionshøjskoler i perioden 2023 (3) - 2024 (4). Det er et mål at nå deltagelse af op til 900 lærere.
 • Der vil blive afholdt 3 seminarer og supplerende nationale webinarer for undervisere i de gymnasiale ungdomsuddannelser og undervisere på øvrige ungdomsuddannelser vil ligeledes kunne deltage. Seminarerne vil blive afholdt i perioden 2023 (3) - 2024 (4). Det er et mål at nå deltagelse af op til 500 undervisere.

  Alle undervisningsmaterialer gøres tilgængelige på sitet her - aldrigmere.dk

Del 3 - eksemplariske undervisningsforløb og materialepakke:

 • Til grundskolen udvikles i alt fire didaktiserede forløb, fordelt til hhv. mellemtrin og udskoling, med både elev- og lærermateriale.
 • Til de gymnasiale uddannelser udvikles en samlet “materialepakke”.

Alle materialer uploades og gøres tilgængelige på sitet her - aldrigmere.dk

Kvalitetssikring:

Kvalitetssikringen af både udviklingen og gennemførelsen af seminar, kurser og undervisningsressourcer/materialer sker bl.a. gennem den løbende dialog i projektstyregruppen, faciliteret af projektleder, og gennem møder og sparring med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Tidsplan:

Sidst opdateret: 21. januar 2022