Hop til indhold

Herunder ligger en række aktuelle tilbud som er rettet mod hhv. grundskole og ungdomsuddannelserne.

 

OBS! Hvis du leder efter gratis opkvalificeringskurser til undervisere, så finder du alle disse kurser her: TILBUD TIL LÆRERE

 

AKTUELLE TILBUD 

 

Husk ikke at glemme - Snublesten

Dansk Jødisk Museum har udviklet nye undervisningstilbud med fokus på Holocaust og erindringen heraf.

De første danske snublesten blev nedlagt i 2019 og findes i dag spredt i hele landet. Snublesten minder om den sidste bopæl for mennesker, som blev deportereteller på anden måde blev ofreunder den nazistiske besættelse af Danmark, og bringer på den måde fortiden ind i nutidige menneskers liv. Den nye digitale platform skal gøre det muligt at finde frem til lokale snublesten og læse mere om nogle af skæbnerne.

I dette forløb vil eleverne blive introduceret til en række af de menneskelige konsekvenser, krig fører med sig særligt for udsatte grupper primært grundet etnicitet eller samfundsmæssige status som f.eks. flygtninge.

Emne: Forløbet understøtter elevernes forståelse af erindringskultur, kildekritik og arbejdet med historiekanonens punkt omkring undervisning i ”Holocaust, jødeaktionen og Augustoprøret i 1943”.  

Fag: Historie og samfundsfag

Målgruppe: Undervisningsmateriale til de ældste folkeskoleklasser og gymnasieskolen


Hvis man har lyst til at afprøve dette konkrete projekt eller andre materialer og tilbud kan alle museets materialer tilgås her: Dansk Jødisk Museums "Undervisningsmateriale til klasselokalet"

 

”Stemmer i stilheden” / "Voices in the Void"  - film og undervisningsmateriale


Nyt undervisningsmateriale om aktionen mod de danske jøder i oktober 1943, som udgangspunkt for at diskutere værdier og personlige valg i nutidens samfund.

Målgruppen er udskolingen og gymnasieskolen.

Stemmer i stilheden er en hjemmeside med undervisningsmateriale, som kan bruges i sammenspil med animationsfilmen af samme navn. Filmen varer 18 minutter og handler om den dengang 14-årige Bent Melchior og hans families flugt til Sverige i oktober 1943.

Sammen med undervisningsmaterialet inviterer filmen eleverne til en aktiv stillingtagen og relevant nutidig debat om værdier og personlige valg på baggrund af historien.
Både film og undervisningsmateriale er frit tilgængelig. Lærere, som ønsker et nærmere kursus, kan kontakte enten museet eller Ghetto Fighters House direkte. Materialet er tilgængeligt fra 80-års hjemmesiden her: https://www.80aaret.dk/undervisning

Materialet er udviklet af Holocaust museet Ghetto Fighters House i samarbejde med Dansk Jødisk Museum og med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Materialet er testet både med skoleklasser fra Israel og Danmark. Humanity in Action har produceret filmen.


 

Om 80-året for aktionen mod de danske jøder

Et nyt website samler alle aktiviteter vedr. markering af 80-året for aktionen mod danske jøder i oktober 1943, samt tilhørende undervisningsmateriale.

www.80aaret.dk

Natten mellem den 1. og 2. oktober 1943 indledtes aktionen mod de danske jøder af den tyske besættelsesmagt i Danmark under Anden Verdenskrig.
I 2023 er det 80 år siden, at aktionen mod de danske jøder fandt sted. Det markeres gennem en række tiltag hen over året særligt i efteråret. Erindringen er vores fælles ansvar og vores eneste måde at forebygge gentagelse. For at skabe en større synlighed, har vi skabt et fælles symbol for de mange aktiviteter, der er med til at markere 80-året, og en oversigt over aktiviteterne her på siden.

For at skabe en større synlighed, har Dansk Jødisk Museum skabt en hjemmeside, som samler aktiviteter og undervisningsmateriale om denne begivenhed. Materialet er udviklet i samarbejde og dialog med en række af de centrale aktører i markeringen, særligt Det Jødiske Samfund, Humanity in Action og Udenrigsministeriet. Se link herover.

 

 

Befriet fra Hitlers helvede - et liv med traumer

Foredrag og film:
René Meyrowitsch er født lige efter krigen. Hans forældre og storebror havde overlevet 2,5 år i KZ-lejren Theresienstadt. Langt oppe i alderen, opdagede René historien om De Hvide Busser. Det satte dybe aftryk og har gjort ham dybt taknemmelig overfor mennesker, der for over 75 år siden satte livet på spil for at redde
hans forældre og hans dengang 6 årige storebror.

Foredraget er et led i samarbejde mellem oplægsholder og Nationalmuseet.

Se yderligere information og program her: Befriet fra Hitlers helvede film og foredrag

Målruppe: Hele landet og for folkeskolens ældste klasser og gymnasiet
Varighed: 2 timer, foredrag, inkl. film på ca. en time om De hvide Busser.
 
Bookning: Det skal bemærkes, at dette tilbud indebærer egenbetaling af oplægsholder. Nærmere information fås ved 
René Meyrowitsch på Meyrowitsch@mailme.dk / mobilnummer 30706114

 

De Hvide Busser 

– podcast og undervisningsforløb til ældste elever i grundskolen.

I forbindelse med 75-året for De Hvide Busser-redningsaktionen i 1945 producerede Røde Kors en podcast, hjemmeside og et undervisningsmateriale til de ældste elever i grundskolen om redningsaktionen som led i en kampagne, der markerede 75 års-dagen i 2020. Podcasten er i dag downloadet 50.000 gange. Den findes på http://dehvidebusser.dk  (Spotify, Apple Podcast mv.)

Dertil er der et tilhørende undervisningsforløb målrettet 7.-9. klasse, som findes på: https://www.rodekors.dk/de-hvide-busser/undervisningsmateriale/til-laereren  

Materialet fra Røde Kors er udviklet uafhængigt af Børne- og Undervisningsministeriet

 

AuschwitzdagDanmark – Gratis gæstelærerbesøg fra Holocasutoverlevende og historiekyndige fagfolk

Auschwitzdag Danmark er et landsdækkende projekt som fremmer undervisning i og erindring om Holocaust og andre folkedrab.
Målgruppe: Projektets mål er at nå ud til et stort antal elever i udskolingen (8.-10. klasse) og på erhvervsuddannelserne. Både folkeskoler og privatskoler kan gøre brug af tilbuddet i perioden juni 2022 til august 2023. Via hjemmesiden auschwitzdagdanmark.dk kan interesserede skoler bestille gratis to-timers gæstelærerbesøg, hvor eleverne via aktiverende undervisning lærer om Holocaust og andre folkedrab. Gæstelærerkorpset udgøres af historieuddannede fagpersoner og Ib Katznelson, der som barn overlevede Holocaust. Alle har særlig viden inden for emnet og besidder stor undervisningserfaring.  Projektet er udviklet af Netværk for Nazisme- og Holocauststudier (NNHS) og er en videreudvikling af AUSCHWITZDAG SYD projektet som NNHS har gennemført i samarbejde med kommuner i det syddanske område og andre partnere siden 2005.   Netværk for Nazisme- og Holocauststudier blev grundlagt i 2008 og er tilknyttet Syddansk Universitet i Odense. Årligt afholdes 6-12 offentlige netværksmøder på universitetet ligesom NNHS står bag projektet ”Danske jøder i Theresienstadt – Erindringens Topografi”.   Bestilling af gæstelærerbesøg kan gøres via hjemmesiden (www.auschwitzdagdanmark.dk)  eller ved at sende en email til formand@nnhs.dk 
 

 

Elevforløb i HolocaustUndervisningsCentret på Esbjerg Museum.

Projektet vil via elevforløb og engagerende læringsmetoder i HolocaustUndervisningsCenteret på Esbjerg Museum udbrede kendskab til ikke blot Holocaust, men også nazisternes forfølgelser af romaer, funktionshæmmede, homoseksuelle og andre minoriteter i perioden 1933-1945.
Forløbet vil bl.a. gennem personhistorier og et kritisk fokus på emner som racetænkning og fremmedhad få eleverne til at reflektere over forfølgelserne og folkemordets skelsættende betydning. Projektet vil derudover styrke elevernes digitale dannelse gennem et Holocaustbenægtelsesperspektiv. 

Målgruppe: Undervisningsforløbene tilbydes til ungdomsuddannelser, dvs. STX, HHX, EUX, HTX, HF, VUC samt til landsdelens social- og sundhedsskoler, samt folkeskolens 9.-10. klasser.

Forløbet tilbydes gratis til ovenstående målgrupper – man skal blot selv betale transporten til/fra museet. 
Varighed af forløb: Som udgangspunktet 4 klokketimer inkl. pauser. Dog er der mulighed for at tilpasse forløbet i længde. Kan bookes alle ugens hverdage.

Kontaktperson for projektet, cand.mag. Ida Kjær Larsen, tlf. 27593633, mail idaklarsen@outlook.dk.

Se mere om tilbuddet her (PDF download)

 

Rwanda – interaktiv dokumentar, skolebesøg og undervisningsforløb

 

Rwanda rising - plakat 

 

Under folkedrabet mod tutsierne i Rwanda (1994) døde omkring 1 million mennesker på 100 dage. Det er 10.000 ofre om dagen. De fleste blev slået ihjel med macheter, køller og andre håndvåben.  

 

Hvordan kunne det gå så galt? Hvilke konsekvenser har folkedrabet siden fået for landets befolkning? Og hvordan kan man forhindre, at folkedrab som det i Rwanda sker igen?

 

Det er de centrale spørgsmål i det gratis forløb ’Rwanda – aldrig igen’. I forløbet kommer eleverne tæt på folkedrabet og berørte rwandere. Eleverne skal:

 

  • Undersøge en række kilder og lave gruppediskussioner 
  • Løse dilemmaer i mødet med tre nulevende rwandere i den interaktive dokumentar ’Rwanda Rising’
  • DESVÆRRE UDSOLGT: Møde Jackiline Hansen og Kristian Lauritzen el. Thomas Aue Sobol. Jackiline er dansk-rwander og mistede familie og venner under folkedrabet.Kristian og Thomas er journalister og medskabere af ‘Rwanda Rising’. Jackiline og Kristian/Thomas vil fortælle, hvordan de hver især oplever Rwandas forsoning og udfordringer efter folkedrabet. 

Skolebesøget er desværre allerede fuldt booket hele skoleåret. Undervisningsforløb og dokumentar mv. er naturligvis fuldt tilgængeligt.

Rwanda – aldrig igen

Præsentationsvideo

Der er udarbejdet et undervisningsforløb på 6 lektioner målrettet udskolingen i Samfundsfag og Historie. Forløbet er udviklet i samarbejde med Cand.mag.pæd og læremiddelkonsulent Dennis Hornhave Jacobsen. Forløbet kan hentes her: Rwanda-aldrig-igen---Didaktisk-design-2022

 

Link til den interaktive dokumentar ’Rwanda Rising’

 

Læringsportalen Clio har også udviklet et forløb omkring Rwanda Rising:

https://portals.clio.me/dk/samfundsfag/emner/internationale-temaer/krige-og-konflikter/folkedrabet-i-rwanda/rwanda-rising/

 

Projektet gennemføres i samarbejde mellem produktionsselskabet Planet2030 og FIF, Frederiksberg Integrations Forening.

  

 

Du kan læse mere om Pulje til elevengagerende undervisningsaktiviteter hér.

Sidst opdateret: 28. september 2023