Hop til indhold

Befriet fra Hitlers helvede - et liv med traumer

Foredrag og film:
René Meyrowitsch er født lige efter krigen. Hans forældre og storebror havde overlevet 2,5 år i KZ-lejren Theresienstadt. Langt oppe i alderen, opdagede René historien om De Hvide Busser. Det satte dybe aftryk og har gjort ham dybt taknemmelig overfor mennesker, der for over 75 år siden satte livet på spil for at redde
hans forældre og hans dengang 6 årige storebror.

Foredraget er et led i samarbejde mellem oplægsholder og Nationalmuseet.

Se yderligere information og program her: Befriet fra Hitlers helvede film og foredrag

Målruppe: Hele landet og for folkeskolens ældste klasser og gymnasiet
Varighed: 2 timer, foredrag, inkl. film på ca. en time om De hvide Busser.

Kontaktoplysninger og bookning: René Meyrowitsch på Meyrowitsch@mailme.dk / mobilnummer 30706114

 

AuschwitzdagDanmark – Gratis gæstelærerbesøg fra Holocasutoverlevende og historiekyndige fagfolk

Auschwitzdag Danmark er et landsdækkende projekt som fremmer undervisning i og erindring om Holocaust og andre folkedrab.

Målgruppe: Projektets mål er at nå ud til et stort antal elever i udskolingen (8.-10. klasse) og på erhvervsuddannelserne. Både folkeskoler og privatskoler kan gøre brug af tilbuddet i perioden juni 2022 til august 2023. Via hjemmesiden auschwitzdagdanmark.dk kan interesserede skoler bestille gratis to-timers gæstelærerbesøg, hvor eleverne via aktiverende undervisning lærer om Holocaust og andre folkedrab.

Gæstelærerkorpset udgøres af historieuddannede fagpersoner og Ib Katznelson, der som barn overlevede Holocaust. Alle har særlig viden inden for emnet og besidder stor undervisningserfaring.  Projektet er udviklet af Netværk for Nazisme- og Holocauststudier (NNHS) og er en videreudvikling af AUSCHWITZDAG SYD projektet som NNHS har gennemført i samarbejde med kommuner i det syddanske område og andre partnere siden 2005.
 
Netværk for Nazisme- og Holocauststudier blev grundlagt i 2008 og er tilknyttet Syddansk Universitet i Odense. Årligt afholdes 6-12 offentlige netværksmøder på universitetet ligesom NNHS står bag projektet ”Danske jøder i Theresienstadt – Erindringens Topografi”.
 
Bestilling af gæstelærerbesøg kan gøres via hjemmesiden (www.auschwitzdagdanmark.dk)  eller ved at sende en email til formand@nnhs.dk 

 

 

Elevforløb i HolocaustUndervisningsCentret på Esbjerg Museum.

Projektet vil via elevforløb og engagerende læringsmetoder i HolocaustUndervisningsCenteret på Esbjerg Museum udbrede kendskab til ikke blot Holocaust, men også nazisternes forfølgelser af romaer, funktionshæmmede, homoseksuelle og andre minoriteter i perioden 1933-1945.
Forløbet vil bl.a. gennem personhistorier og et kritisk fokus på emner som racetænkning og fremmedhad få eleverne til at reflektere over forfølgelserne og folkemordets skelsættende betydning. Projektet vil derudover styrke elevernes digitale dannelse gennem et Holocaustbenægtelsesperspektiv. 

Målgruppe: Undervisningsforløbene tilbydes til ungdomsuddannelser, dvs. STX, HHX, EUX, HTX, HF, VUC samt til landsdelens social- og sundhedsskoler, samt folkeskolens 9.-10. klasser.

Forløbet tilbydes gratis til ovenstående målgrupper – man skal blot selv betale transporten til/fra museet. 
Varighed af forløb: Som udgangspunktet 4 klokketimer inkl. pauser. Dog er der mulighed for at tilpasse forløbet i længde. Kan bookes alle ugens hverdage.

Kontaktperson for projektet, cand.mag. Ida Kjær Larsen, tlf. 27593633, mail idaklarsen@outlook.dk.

Se mere om tilbuddet her (PDF download)


Husk ikke at glemme

Dansk Jødisk Museum er i gang med at udvikle nye undervisningstilbud med fokus på Holocaust og erindringen heraf. Fokus er særligt på de danske jøders flugt og redning i oktober 1943 og en ny digital platform til understøttelse af arbejdet med de såkaldte snublesten.

De første danske snublesten blev nedlagt i 2019 og findes i dag spredt i hele landet. Snublesten minder om den sidste bopæl for mennesker, som blev deporteret eller på anden måde blev ofre under den nazistiske besættelse af Danmark, og bringer på den måde fortiden ind i nutidige menneskers liv. Den nye digitale platform skal gøre det muligt at finde frem til lokale snublesten og læse mere om nogle af skæbnerne.

Til arbejdet med jødernes flugt og redning i oktober 1943 udvikles en række materialer, der løbende vil være at finde på museet hjemmeside, hvor der også senere på året vil være udviklet undervisningsforløb om emnet. Emnet danner også rammen for en kommende udstilling på museet, der genåbner i maj 2022.

Hvis man har lyst til at afprøve materialer og tilbud som del af udviklingen af dem, kan man kontakte museumsinspektør Signe Bergman Larsen på sbl@jewmus.dk

 

Rwanda – interaktiv dokumentar, skolebesøg og undervisningsforløb

Rwanda rising - plakat 

 

Under folkedrabet mod tutsierne i Rwanda (1994) døde omkring 1 million mennesker på 100 dage. Det er 10.000 ofre om dagen. De fleste blev slået ihjel med macheter, køller og andre håndvåben.  

 

Hvordan kunne det gå så galt? Hvilke konsekvenser har folkedrabet siden fået for landets befolkning? Og hvordan kan man forhindre, at folkedrab som det i Rwanda sker igen?

 

Det er de centrale spørgsmål i det gratis forløb ’Rwanda – aldrig igen’. I forløbet kommer eleverne tæt på folkedrabet og berørte rwandere. Eleverne skal:

 

  • Undersøge en række kilder og lave gruppediskussioner 
  • Løse dilemmaer i mødet med tre nulevende rwandere i den interaktive dokumentar ’Rwanda Rising’
  • DESVÆRRE UDSOLGT: Møde Jackiline Hansen og Kristian Lauritzen el. Thomas Aue Sobol. Jackiline er dansk-rwander og mistede familie og venner under folkedrabet.Kristian og Thomas er journalister og medskabere af ‘Rwanda Rising’. Jackiline og Kristian/Thomas vil fortælle, hvordan de hver især oplever Rwandas forsoning og udfordringer efter folkedrabet. 

Skolebesøget er desværre allerede fuldt booket hele skoleåret. Undervisningsforløb og dokumentar mv. er naturligvis fuldt tilgængeligt.

Rwanda – aldrig igen

Præsentationsvideo

Der er udarbejdet et undervisningsforløb på 6 lektioner målrettet udskolingen i Samfundsfag og Historie. Forløbet er udviklet i samarbejde med Cand.mag.pæd og læremiddelkonsulent Dennis Hornhave Jacobsen. Forløbet kan hentes her: Rwanda-aldrig-igen---Didaktisk-design-2022

 

Link til den interaktive dokumentar ’Rwanda Rising’

 

Læringsportalen Clio har også udviklet et forløb omkring Rwanda Rising:

https://portals.clio.me/dk/samfundsfag/emner/internationale-temaer/krige-og-konflikter/folkedrabet-i-rwanda/rwanda-rising/

 

Projektet gennemføres i samarbejde mellem produktionsselskabet Planet2030 og FIF, Frederiksberg Integrations Forening.

  

 

Du kan læse mere om Pulje til elevengagerende undervisningsaktiviteter hér.

Sidst opdateret: 22. februar 2023