Hop til indhold

Hvad kendetegnede de danske jøder og deres liv i Danmark inden oktober 1943?

Hvilke begrundelser og ideologier ligger der bag den tyske besættelsesmagts jødeaktion?

Anvend teksten Antisemitisme i Danmark og Europa under Grundmaterialer.

Hvordan var magtforholdene i Danmark under 2. verdenskrig – før og efter samarbejdspolitikkens sammenbrud i august 1943?

Anvend At genkende demokratiske eller ikke-demokratiske samfund under Grundmaterialer.

Undersøg forløbet og find eksempler på, hvilke stadier det danske samfund befinder sig på fx umiddelbart inden besættelsen, mellem april 1940 og oktober 1943, oktober 1943, mellem oktober 43 og indtil maj 1945 (anvend Folkedrabets 10 stadier under grundmaterialer)

Hvad kendetegner Gestapo i Danmark og de danske SS-frivillige som grupper?

Anvend Had mod jøder i Danmark og Opbygning af grupper under Grundmaterialer.

Hvilke socialpsykologiske mekanismer, tror du, lå bag den tyske besættelsesmagts forfølgelse af de danske jøder (fx Gestapo)?

Mange danskere forsøgte at hjælpe de danske jøder, hvilke socialpsykologiske mekanismer tænker du kunne ligge bag lysten til at hjælpe?

Anvend Når almindelige mennesker bliver bødler under Grundmaterialer.

Skriv et resume

Skriv et resume, hvor du sætter svarene fra spørgsmålene ind i en tekst, der begynder beskrivende derefter bliver forklarende og ender med at være argumenterende.

  • Beskrivelse af tidsforløbet
  • Forklaring af hvilke roller de forskellige aktører spillede i forløbet (de danske jøder, regeringen, den tyske besættelsesmagt, den almindelige danske befolkning).
  • Argumentation for, hvorfor du tror at den tyske besættelsesmagt gennemførte jødeaktionen og hvorfor den danske befolkning satte deres egne liv på spil for at redde de danske jøder.
Sidst opdateret: 13. oktober 2021