Hop til indhold

Blooms taksonomi blev beskrevet af Benjamin Samuel Bloom tilbage i 1956. Bloom var en amerikansk uddannelsespsykolog, og hans taksonomi skulle anvendes til så objektivt som muligt at klassificere, på hvilket niveau elever eller studerende arbejdede. Taksonomien er inddelt i 5 trin, hvor det nederste svarer til den lavest mulige måde at præstere på indenfor et felt, og det øverste er den højest mulige måde at præstere på. Hvert trin er beskrevet ved verber, som er direkte relateret til elevers/studerendes handlinger. Find inspiration til at arbejde problemorienteret her.

I 2001 blev taksonomien revideret (af Lorin Anderson og David Krathwohl) og kom i den danske oversættelse til at være repræsenteret af følgende trin.

Grafik der viser Bloom's taksonomi

Præstér på de lave niveauer, før du går til de højere

Kritikere af taksonomien siger med rette, at man sagtens kan vurdere og kritisere uden at det sker på et fagligt kvalificeret grundlag. Som elev/studerende er det derfor vigtigt, at man altid har de tidlige trin på plads, inden man kaster sig over de højere taksonomiske niveauers arbejdsformer; hvis man ikke har nået niveauerne for forståelse og anvendelse af viden og teorier, så bliver ens analyse og vurdering udokumenteret, og har man ikke analyseret og fortolket, vil ens vurdering og kritik tilsvarende klinge hult.

Brug Blooms til stukturering af dine problemformuleringer

Når du skal arbejde projektorienteret og udforme en problemformulering kan du understøtte din præstation, ved at indbygge en progression i de undersøgelsesspørgsmål du stiller. Start med spørgsmål der lægger op til, at du beskriver dit problemfelt (forstå), gå derefter til spørgsmål der lægger op til analyse fx gennem sammenligninger eller analyse op imod modeller. Afslut med spørgsmål, der lægger op til vurdering. Det kan fx være i forhold til handlinger, som du selv eller andre foreslår for at løse et centralt problem. Find inspiration til at arbejde problemorienteret her.

At nå det højeste Blooms-niveau

Hvis du skal nå op på det højeste Blooms-niveau, skal du omdanne din viden og derved skabe selv. Når du udfærdiger et produkt, som formidler din viden i en ny form, så når du netop op på det højeste Blooms-taksonomi. Men du skal selvfølgelig kunne demonstrere al den viden, der ligger på de lavere Blooms-taksonomier i dit produkt, for at få fuld kredit for din præstation.

Læs forklaringer om andre modeller på aldrigmere.dk her.

Sidst opdateret: 16. september 2021