Hop til indhold

At arbejde problemorienteret giver muligheder for at arbejde med noget du interesserer dig for, og selv være med til at tilrettelægge. Men det problemorienterede projektarbejde kræver disciplin. Har du ikke det, kommer du let til at bruge din tid forkert og får ikke et tilstrækkeligt fagligt udbytte. Hvis du på forhånd kender dig selv og din læringsstil er det en stor fordel, for så kan du sørge for at finde den støtte, som du præcist har behov for.

På aldrigmere.dk har vi lagt forskellige materialer til dig, som kan understøtte din læring, specielt hvis du arbejder med de i forvejen tilrettelagte forløb.

Hvad er problemorienteret projektarbejde?

  • Man kan arbejde problemorienteret inden for et eller flere fag.
  • Typisk er man sammen med en makker eller i en lille gruppe, når man arbejder problemorienteret, men man kan også arbejde alene.
  • I gruppen arbejder man ud fra en problemformulering og kommer med forslag til løsninger og evt. handlemuligheder.
  • Gruppen kan vælge at bruge en problemformulering som andre har lavet eller en, som gruppen selv formulerer.
  • Alle i gruppen kommer til at læse, se og analysere en masse kilder. Nogle vil give jer informationer som kan bruges direkte, mens andre vil gøre jer klogere på det samfund, hvor problemet optræder.
  • Arbejdet med kilderne kan understøttes af analysemodeller eller grundtekster om fagenes metoder.
  • Som resultat af jeres arbejde skal I vise, at der er sammenhæng mellem problemformuleringen, virkeligheden som problemet udspringer af, den øvrige omverden og de løsningsforslag eller handlemuligheder, som I er kommet frem til.
  • Resultatet kan vises gennem produkter som film, kunstneriske udtryk, rapporter, mundtlige oplæg eller andet, så det fremstår tydeligt for modtageren.
  • I skal altid dokumentere de materialer I har anvendt i en litteraturliste. Her kan I også skrive andre medier som fx film.
  • Alle jeres kilder skal gennem en kildekritik. I kan anvende den form I plejer at bruge i undervisningen eller den I finder under Hjælpetekster.

Hjælp til at skabe din egen problemformulering

Nedenfor finder i hjælp til at skabe jeres egen problemformulering. Benyt linkene til at forstå problemorienteret arbejde lidt bedre, udfyld jeres eget skema og få forslag til arbejdsgangen i jeres gruppe.

Sidst opdateret: 16. september 2021