Hop til indhold

Når I skal lave en problemformulering, kan I med fordel tage udgangspunkt i en problemformulering, der er lavet af andre. Så er det let at rette den til, så den passer med det, som I selv er interesseret i eller bare at bruge formen til at skrive jeres egen.

En god problemformulering er bygget op med

  • en slags ultra kort resume over baggrunden for det centrale problem
  • nogle underspørgsmål som ikke må kunne besvares ja eller nej
  • en struktur, hvor spørgsmålene går fra at lægge op til at beskrive, derefter analysere og til sidst vurdere.

Nedenfor er der foreslået en problemformulering, som både inddrager samfundsfag og historie.

Foreslået problemformulering til temaet Danmark oktober ’43

Ultra kort resume:

Overlevere fra nazisternes jødeforfølgelserne under 2. verdenskrig mærker fortsat i dag de psykiske mén, som forfølgelsen gav dem. Her spiller det en mindre rolle, om de blev deporteret og sendt i koncentrationslejr, flygtede til Sverige eller måtte leve skjult til krigen var forbi, fx som gemt barn. Mange aktører måtte træffe valg, man aldrig møder i hverdagen. De valg de traf, og de handlinger valgene førte til, har på godt og ondt fået betydning og konsekvenser for deres liv.
Mange af overleverne har efter en lang årrække fortalt til offentligheden om deres oplevelser. Det har de valgt at gøre, fordi de blandt andet vil hjælpe nutidens unge til at forstå vigtigheden i, aktivt at træffe beslutninger i etiske dilemmaer. For mange har det været lettere at tale med fremmede om deres oplevelser, mens de længe har tøvet med at tale med deres børn og børnebørn.

Beskrive-spørgsmål:

Hvordan var situationen for de danske jøder op til og under 2. verdenskrig?
Hvad skete der i oktober 1943?
Hvad har de tre overlevere oplevet op til og efter oktober 1943?

Analyse-spørgsmål:

Hvilke ligheder og forskelle er der i de tre overleveres oplevelser?
Hvilke aktører har haft betydning for de tre overleveres og andre overleveres skæbner?
Hvad ligger bag overlevernes problemer med at tale om deres oplevelser med deres børnebørn?

Vurderings-spørgsmål:

Hvilke samfundsforhold før og under 2. verdenskrig fremmede eller modarbejdede forfølgelsen af de danske jøder?
På hvilke måder kunne aktørernes valg eller fravalg af handlinger have ændret på de tre overleveres skæbner?
Hvilken betydning får overlevernes håndtering af deres erindringer fra oplevelsen af jødeforfølgelsen indirekte for deres efterkommere, fx børnebørn?

Skab jeres egen problemformulering

Nedenfor finder i hjælp til at skabe jeres egen problemformulering. Benyt linkene til at forstå problemorienteret arbejde lidt bedre, udfyld jeres eget skema og få forslag til arbejdsgangen i jeres gruppe.

Sidst opdateret: 16. september 2021