Hop til indhold

Herunder finder du diverse materialer til brug for undervisningen i Holocaust og andre folkedrab i ungdomsuddannelserne

 

Folkedrabets gerningsmænd - video-oplæg om forskningen i gerningsmænd til Holocaust

Siden anden verdenskrigs afslutning har historikere, filosoffer, sociologer og psykologer diskuteret, hvorfor gerningsmændene medvirkede til jødeudryddelserne. Var de voldspsykopater drevet af had? Eller var de almindelige mennesker, der befandt sig i ualmindelige situationer, hvor grænsen for, hvordan man behandlede andre mennesker, hele tiden rykkede sig? Studier af gerningsmændene har givet indsigt, men ingen endegyldige svar.

Denne video (40 min) giver et overblik over gerningsmandsforskningen og diskutere udfordringerne forbundet med forståelsen af folkedrabets gerningsmænd.

Folkedrabets gerningsmænd

Oplægget er af studielektor på KU og Ph.D. i filosofi Ditte Marie Munch-Jurisic. Videoen er tekstet.


Holocaust og andre folkedrab - materialer og ressourcer til undervisningen.

Denne materiale- og ressourcesamling er udarbejdet med henblik på, at understøtte undervisningen om det nye kernestofområde, styrke lærernes kendskab til et udvalg af eksisterende undervisningsmaterialer om folkedrab og samtidig inspirere til faglig fordybelse i nye emner.

I materialepakken henvises til et udvalg af bøger, artikler, øvelser, film, samt podcast om Holocaust og andre folkedrab.
Jævnfør vægtningen i læreplanen præsenteres materialerne i to overordnede kategorier: 1) Holocaust og 2) andre folkedrab.

Du finder dette her: Samlet materiale- og ressourcesamling til ungdomsuddannelserne.(PDF)

 

Hyrdebrevet - film og undervisningsmateriale

Filmen  ”Hyrdebrevet” (ca. 59 min) og et tilhørende undervisningsmateriale, som omhandler biskop Hans Fuglsang-Damgaards modstand mod nazismens jødeforfølgelse

Et af de emner, der har været fokus på i 80-året for aktionen mod de danske jøder i oktober 1943 har været den meget vigtige rolle Københavns biskop Hans Fuglsang-Damgaard spillede i modstanden mod nazismen og specielt den rolle, Hyrdebrevet spillede – altså den skrivelse af landets biskopper, der blev læst op i alle danske kirker den 3.oktober 1943.

Dette spørgsmål belyser Casper Høyberg i sin nye film ”Hyrdebrevet og i det tilhørende undervisningsmateriale ligger kilder til de problemstillinger som filmen rejser, eller der henvises til, hvor der nemmest kan findes kilder. Flere af spørgsmålene lægger op til flerfagligt samarbejde med religion.

Se undervisningsmaterialet her: Undervisningsmateriale til Hyrdebrevet - Biskoppens kamp mod nazismen

Filmen kan ses på CFU og også på DR her: Hyrdebrevet af Casper Høyberg

 

Dilemma-spil

”En fremtid i Tyskland efter Krystalnatten 1938-1939” og ”Rwanda 1994 - Borgerkrig eller folkedrab?”

 

Vi kender de tyske jøders forfærdelige skæbne efter Krystalnatten mellem 9. og 10. november 1938, og vi har hørt om ekstremistiske hutuers brutale massemord på tutiser i Rwanda i 1994. Men hvilke forestillinger kan tyske jøder have gjort sig om deres fremtid lige efter Krystalnatten, og hvilke prioriteringer og valgmuligheder havde centrale aktører for at kunne forhindre, at konflikten i Rwanda udviklede sig til et folkemord?

Disse spørgsmål får eleverne mulighed for at leve sig ind i og forholde sig til i to historiske scenarier, ”En fremtid i Tyskland efter Krystalnatten 1938-1939” og ”Rwanda 1994 - Borgerkrig eller folkedrab?” der er udformet som dilemmaspil.

Hver af spillene kan gennemføres på tre-fire lektioner, og kan anvendes både i 8.-9. klasse og ungdomsuddannelserne.

Spillene hentes her: 

Dilemmaspil: Krystalnatten

Dilemmaspil: Rwanda

 

Danmark og holocaust: Gratis kapitel 21  i undervisningsbogen: Vejen til folkedrab

Undervisningsbog, Vejen til folkedrab - før, under og efter Holocaust, Solvej Berlau og Stine Thuge, Columbus, 2023  Kapitel 21 er frikøbt og stilles til rådighed: Klik her for kapitel 21

”Vejen til folkedrab” er en historiefaglig undervisningsbog til elever på ungdomsuddannelserne. Bogen skildrer mekanismerne ved et folkedrab og tager afsæt i spørgsmålet om, hvad folkedrab er for en forbrydelse. Dernæst bliver Holocaust behandlet som et historisk eksempel ved hjælp af Gregory Stantons teori om folkedrabets 10 stadier. Hvert kapitel fokuserer på et tematisk spor, f.eks. nazisternes magtovertagelse, Nürnberglovene, dødslejrene, retsopgør, gerningsmænd, benægtelse mv.

Bogens kapitel 21 der handler om Danmark og Holocaust er frikøbt til undervisningsbrug. Kapitlet behandler emner som besættelsen, samarbejdspolitikken, modstandskamp, augustoprør, jødeaktionen, flugten til Sverige, eksilet i Sverige, de gemte børn, deportationerne til Theresienstadt, livet som fange i lejren, redningen med de hvide busser samt livet efter krigen. Kapitlet er suppleret af kilder, arbejdsspørgsmål og øvelser og danner grundlag for undervisningsforløbet Danmark og Holocaust. Forløbet er henvendt elever på ungdomsuddannelserne og er berammet til 14 moduler.

Forløbet er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem læsning af kapitel 21 og de to dokumentarfilm »THERESIENSTADT – danske børn i nazistisk fangenskab« samt »Flugten til Sverige«. 
 
Sidst opdateret: 5. juni 2024