Hop til indhold

Danmark og Holocaust

Udskolingsforløb om forskellige danskeres erfaringer med Holocaust

Kunne du tænke dig at arbejde med kanonpunktet ”Holocaust, jødeaktionen og augustoprøret 1943” på en ny og anderledes måde? En måde, hvor den kendte historie om flugten til Sverige bliver udvidet med historierne fra dem, der blev fanget og sendt til nazistiske ghettoer og lejre?

I dette undervisningsmateriale møder eleverne nogle af de 470 danske jøder, der blev sendt til Theresienstadt. Eleverne kan også høre beretninger fra nogle af de 2000 danske politikfolk, der i 1944 blev sendt til Buchenwald. På hver deres måde udgjorde Theresienstadt og Buchenwald vigtige steder under Holocaust, og de danske kilder giver et enestående og detaljeret indblik i livet og døden her. Samtidig suppleres de danske perspektiver med udenlandske jødiske erfaringer i forløbet, så eleverne får mulighed for at forbinde den nationale erfaring med den større, internationale historie om Holocaust.

Forløbets kildearbejde og elevaktiviteter inddrager, ud over de danske beretninger, også tegninger, som børn i Theresienstadt og Buchenwlad tegnede under opholdet. En tilgang, der åbner op for, at Holocaust kan formidles vha. andre kildetyper end tekst og fotos.

Materialet er rettet mod faghæftet i historie og indeholder tænkemåder og arbejdsgange, som kan genfindes i fagets prøveform. Forløbet kan også anvendes i projektuger eller integreres i studieture.

Forløbet består af en lærervejledning, et elevmateriale og en kildebank (klik herunder):

Lærervejledning til "Danmark og Holocaust"

Elev-materiale til "Danmark og Holocaust"

Kildebank til de danske jøder i Theresienstadt

Kildebank til det danske politi i Buchenwald

Jødiske stemmer fra Holocaust

Udskolingsforløb om Holocaust og modstand fortalt af ofrene.

Har du lyst til, at dine elever ikke kun forbinder Holocaust med kendte personer som Anne Frank og Adolf Hitler, og vil du gerne tilbyde dine elever nuancerede svar på typiske elevspørgsmål som ”hvorfor flygtede jøderne ikke?”, eller ”hvorfor skød de ikke bare Hitler?”.

I dette undervisningsmateriale får eleverne lov til at arbejde med jødiske kilder til Holocaust berettet af mennesker i alle aldre, nationaliteter og køn og af mennesker under vidt forskellige forhold. Eleverne hører fra jøder i ghettoer, jøder i skjul, jøder på flugt, jøder i kz-lejre, jødiske partisaner og jøder i mange andre situationer. Herigennem får eleverne mulighed for at erfare det nazistiske jerngreb, Europas jøder var underlagt, men også, hvordan mange jøder alligevel ydede forskellige former for modstand overfor forsøget på at dehumanisere og tilintetgøre dem.

Forløbets kildearbejde suppleres med elevaktiviteter, hvor eleverne selv skal forholde sig historisk skabende, refleksivt og kreativt i mødet med kilderne. Materialet er rettet mod faghæftet i historie og indeholder tænkemåder og arbejdsgange, som kan genfindes i fagets prøveform. Forløbet kan også anvendes i projektuger eller integreres i studieture.

Forløbet består af en lærervejledning, et elevmateriale og en kildebank (klik herunder)

Lærervejledning til Jødiske stemmer fra Holocaust

Elevmateriale til Jødiske stemmer fra Holocaust

Kildebank til Jødiske stemmer fra Holocaust

Forestillinger om folkedrab

Udskolingsforløb om historiske folkedrab og nutidig historiebrug

Er du 9.klasselærer, og kunne du tænke dig at lade dine elever undersøge, hvad et folkedrab egentlig er for et fænomen og hvilke folk, der op gennem historien er blevet forsøgt tilintetgjort? Og kunne du tænke dig at lære dine elever at forholde sig kritisk til f.eks. Putins anklager om folkedrab i krigen i Ukraine?  

I dette undervisningsmateriale arbejder eleverne med forskellige bud på, hvad folkedrab er, hvorefter de undersøger angrebene på armenierne 1915-1917, jøderne i 1939-1945 og cambodjanerne i 1975-1979. Herefter skal eleverne koble deres viden til forskellige eksempler på nutidig historiebrug af folkedrab og tage stilling til, hvornår anklager om folkedrab bliver brugt som retorisk våben eller som regulær advarsel om tilspidsede situationer for udsatte grupper. 

Materialet er rettet mod faghæftet i historie og indeholder tænkemåder og arbejdsgange, som kan genfindes i prøveformen i grundskolens historiefag. Forløbet kan også anvendes i projektuger for skolens udskolingsklasser. 
Forløbet består af et elevmateriale og en lærervejledning (klik herunder)   

Elevmateriale (forestillinger om folkedrab)

Lærervejledning (forestillinger om folkedrab)

 

Dilemma-spil

To forskellige dilemma-spil: ”En fremtid i Tyskland efter Krystalnatten 1938-1939” og ”Rwanda 1994 - Borgerkrig eller folkedrab?”

Vi kender de tyske jøders forfærdelige skæbne efter Krystalnatten mellem 9. og 10. november 1938, og vi har hørt om ekstremistiske hutuers brutale massemord på tutiser i Rwanda i 1994. Men hvilke forestillinger kan tyske jøder have gjort sig om deres fremtid lige efter Krystalnatten, og hvilke prioriteringer og valgmuligheder havde centrale aktører for at kunne forhindre, at konflikten i Rwanda udviklede sig til et folkemord?

Disse spørgsmål får eleverne mulighed for at leve sig ind i og forholde sig til i to historiske scenarier, ”En fremtid i Tyskland efter Krystalnatten 1938-1939” og ”Rwanda 1994 - Borgerkrig eller folkedrab?” der er udformet som dilemmaspil.

Hver af spillene kan gennemføres på tre-fire lektioner, og kan anvendes både i 8.-9. klasse og ungdomsuddannelserne.

Spillene hentes her: 

Dilemmaspil: Krystalnatten

Dilemmaspil: Rwanda

Hédi Fried og historien om Bodri

Mellemtrinforløb om Holocaust formidlet via børnebilledbog

Er du mellemtrinlærer, og har du lyst til at undervise 4.-5.klasse om Holocaust på en pædagogisk tilpasset måde, hvor du selv kan styre graden af uhyggelige detaljer uden at give køb på det historiske indhold og faghæftet i historie?

Dette undervisningsmateriale baserer sig på billedbogen ’Historien om Bodri’, der frit kan bookes som e-bog over mitcfu.dk. Bogen er fortalt af Hédi Fried, der overlevede Holocaust, hvorfor eleverne kan høre om Holocaust uden, at fortælleren selv dør. Bogen tematiserer antisemitisme, forvisning og død, men også venskab og overlevelse. Bogen er derudover formidlet i et enkelt og poetisk sprog, der understøttes af bogens tegninger, der antyder fremfor overeksponerer Holocaust’ brutalitet. 

I forløbet hører eleverne dog ikke blot om Holocaust fra en overlevende, men skal også selv forholde sig historisk skabende, refleksivt og kreativt i forløbets forskellige elevaktiviteter.

Forløbet består af en lærervejledning og et elevmateriale (klik herunder)   

Elevmateriale

Lærervejledning

 

E-bog: "Historien om Bodi" af Hédi Fied

Bogen kan lånes gratis på Mitcfu.dk: Klik her for at låne bogen

Indholdsbeskrivelse:
Billedbog. Holocaustoverlever Hédi Fried fortæller om sine oplevelser som jødisk pige under 2. verdenskrig. Hun fortæller om krigen og tiden i koncentrationslejren, men også om den store betydning hendes hund, Bodri, har for hende.

Pædagogisk note:
Historien om Bodri omhandler et sort kapitel i den europæiske historie - Holocaust. Fortællingen og ikke mindst billederne kan være barske for nogle elever, så det anbefales du som lærer læser bogen igennem inden brug. Billedbogen kan i undervisningen bruges til at formidle en personlig fortælling om nazisternes forfølgelser og forsøg på total udryddelse af jøderne og de menneskelige konsekvenser, uden at vise voldsomme fotos. Billedbogen rejser spørgsmål, som eleverne kan forholde sig til. Hvordan man ekskluderer mennesker, udstødelsen men også håbet om en fremtid. Se link til elevmateriale og lærervejledning nedenfor.
Der er udarbejdet supplerende undervisningsmaterialer (elevmaterialer og lærervejledning), som kan downloades gratis fra denne hjemmeside: Se herover.

 

 

 

Sidst opdateret: 8. juni 2024