Hop til indhold

Gregory Stanton (genocidewatch.org) har forsket i folkedrab og forebyggelse af folkedrab. Han har opstillet en model for, hvordan et folkedrab udvikler sig og eskalerer i 10 stadier, samt giver et bud på hvilke tiltag, der kan tænkes at modvirke hvert enkelt stadie i denne eskalering.

Ved nærlæsning af modellen får man fornemmelsen af, at det den almene befolkning opfatter som konflikter og små rystelser af samfundets demokratiske fundament, kan være nøje tilrettelagte hændelser i en drejebog til et folkedrab fra bødlernes side.

Modellen er ment som et redskab til at identificere et folkedrab under udvikling på et så tidligt stadie som muligt for derved at kunne gribe ind og stoppe det. Det er vigtigt at slå fast, at stadierne ikke er en forudbestemt udvikling, og at stadie 1 ikke automatisk fører til stadie 2 osv.


Stadie Beskrivelse
1. Klassificering Inddeling i grupper, forsøg på at sikre at grupperne ikke mixes
2. Symbolisering Navngivning af grupper og tildeling af særlige gruppemarkører, f.eks. tøj eller symboler
3. Diskrimination Den dominerende gruppe fratager andre grupper deres rettigheder
4. Umenneskeliggørelse Sammenligning af offergruppen med f.eks. rotter eller kakerlakker
5. Organisering Oprettelse af specialtrænede militære enheder af dominerende gruppe
6. Polarisering Fronten trækkes op, "fjernelse" af folk, der ikke tager parti for  den dominerende eller offergruppen
7. Forberedelse Indkøb af våben og træning til kamp: "Hvis vi ikke dræber dem, så dræber de os"
8. Forfølgelse Individer fra offergruppen identificeres, samles i centre og bringes til drabssteder
9. Udryddelse Den dominerende gruppe beskriver massedrab som udrensning af "samfundsfarer"
10. Benægtelse Spor efter massedrab fjernes, drabshandlinger slås hen som ubekræftede

 

Muligheder for at stoppe udviklingen

Foruden at identificere et folkedrabs 10 stadier, siger Stanton også at udviklinger er til at stoppe. Han giver et bud på, hvad der stopper udviklingen på hvert af de 10 stadier, som skitseres nedenfor:


Stadie Beskrivelse
1. Klassificering Forebygges ved at modvirke opdeling efter religion eller etnicitet og fremme tolerance og forståelse
2. Symbolisering

Forbud mod anvendelsen af hadefulde navne og gruppemarkører, f.eks. "uniformering"

3. Diskrimination Sikring af lige borgerrettigheder til all grupper og mulighed for at føre retssager hvis de krænkes
4. Umenneskeliggørelse Det internationale samfund skal gribe ind mod ledere, der tillader hate speech og propaganda
5. Organisering Specialtrænede militser skal forbydes. FN skal forbyde salg af våben til landet og undersøge overgreb
6. Polarisering Landets moderate ledere og humanitære organisationer beskyttes. Ekstremister modarbejdes
7. Forberedelse Opfordring til og forsøg på at organisere folkedrab skal retsforfølges på internationalt niveau
8. Forfølgelse En folkedrabserklæring meldes ud. FN sender tropper og humanitær bistand til flygtninge
9. Udryddelse Hurtig væbnet indsats fra FN, beskyttede flugtruter og "sikre" områder etableres for flygtninge
10. Benægtelse De skyldige skal straffes gennem nationale eller internationale domstole, så ofrene får retfærdighed

 

Efter folkedrabene i Bosnien og Rwanda i 1990’erne blev erklæringen Reason to Protect (R2P) formuleret i 2005 af en lang række stater. Gennem denne erklæring lover staterne at forebygge og standse fire typer af forbrydelser, herunder folkedrab.

For en uddybende tekst gå til Stanton: Folkedrab som stadier (folkedrab.dk)

Sidst opdateret: 20. oktober 2021