Hop til indhold

I bør forholde jer kritisk til alle jeres kilder. Skemaet nedenfor er en hjælp. Når I undersøger alle kilder ud fra nogenlunde de samme forhold, så er det lettere for jer at se forskellige synspunkter samt styrker eller svagheder i forhold til, hvor tæt på eller langt fra de er fra den begivenhed, de omhandler. Læs mere om kilder og kildekritik i teksten 'Viden om historien bygger på kilder' under Grundmaterialer.

Kilde                  
Forhold      
Type af kilde


Tidspunkt ift. begivenheden
   
Afsender (fx forfatter) og forhold til begivenheden
     
Modtager (fx læseren)
     
Formål med kilden
     
Kilden i forhold til dine andre kilder
     
Opsummering
     
Sidst opdateret: 16. september 2021