Hop til indhold

Når I skal lave en problemformulering, kan I med fordel tage udgangspunkt i en problemformulering, der er lavet af andre. Så er det let at rette den til, så den passer med det, som I selv er interesseret i eller bare at bruge formen til at skrive jeres egen.

En god problemformulering er bygget op med

  • en slags ultra kort resume over baggrunden for det centrale problem
  • nogle underspørgsmål som ikke må kunne besvares ja eller nej
  • en struktur, hvor spørgsmålene går fra at lægge op til at beskrive, derefter analysere og til sidst vurdere.

Nedenfor er der foreslået en problemformulering, som både inddrager samfundsfag og historie.

Foreslået problemformulering til temaet Holocaust – viden og ansvar

Ultra kort resume:

Efter 2. verdenskrig har tysk lovgivning beskyttet befolkningsgrupper, som udgjorde et mindretal på baggrund af religiøsitet, etnisk baggrund, seksuel orientering osv. Alligevel er der minoritetsgrupper i Tyskland, der føler sig utrygge og skjuler deres baggrund eller sande identitet.

Beskrive-spørgsmål:

Hvad gør eller kan de tyske borgere gøre for at beskytte landets mindretal?
Hvilke mindretal kan være udsat for undertrykkelse og eksklusion, og hvordan kan det komme til udtryk?
Hvordan kan man beskrive og forstå den tyske erindringskultur?
Hvad mener de forskellige parter er vigtigt for at være tysk?

Analyse-spørgsmål:

Hvordan er tysk erindringskultur forskellig fra den danske erindringskultur?
Hvilke forskelle er der i holdninger til tysk nationalfølelse og nationalsymboler?
Hvordan adskiller brugen af nationalsymboler sig i Danmark fra i Tyskland?

Vurderings-spørgsmål:

Hvorfor tror du at lovgivning ikke er nok til at beskytte udsatte grupper i samfundet?
Hvilke tiltag kunne man gøre, for at sikre at en stat også i fremtiden beskytter alle borger for udelukkelse og undertrykkelse og vedbliver med at være et demokratisk samfund?

Sidst opdateret: 16. september 2021