Hop til indhold

Historie evt. sammen med samfundsfag som udgangspunkt for problemorienteret projektarbejde på aldrigmere.dk.

Foreslået problemformulering

Erindringskulturen i Tyskland er en måde at tage ansvar for forfølgelse og folkedrab på jøderne op til og under 2. verdenskrig.

Hvordan er erindringskulturen blevet udtrykt gennem tiden? Hvilken rolle spiller racisme og nationalisme i Tyskland i dag?

Hvordan kan man beskrive den tyske erindringskultur, som den giver sig til udtryk gennem lovgivningen og frivillige organisationers bevidsthed? Hvilken rolle spiller erindringskulturen for den opvoksende generation?

Hvordan kendetegnes bevidstheden om nationalsocialisternes ideologi og Holocaust i Tyskland i dag og hvordan kommer det til udtryk? Hvilke forskellige demokratiopfattelser er der tegn på i det tyske samfund i dag, og hvilke forventninger er der i denne sammenhæng til at leve op til pligter i samfundet? Hvilke ligheder og forskelle kan der identificeres mellem samfundsdiskurser i dag og op til 2. verdenskrig?

Hvordan kan udviklingen i Tyskland komme til at influere på synet på erindringskulturen i fremtiden?

Specifikke mål i relation til læreplanen for Historie A - STX

TABEL

Kernestof og supplerende stof

TABEL

Sidst opdateret: 16. september 2021