Hop til indhold

Historie evt. sammen med samfundsfag som udgangspunkt for problemorienteret projektarbejde på aldrigmere.dk. Desuden kan man inddrage psykologi og kan arbejde med følgende problemformuleringer:

Hvordan er overlevere kommet videre, og hvordan forklarer overleverne fortiden for deres børn og børnebørn? Hvordan undgår man som menneske at blive bitter over de overgreb, man er blevet udsat for?

Foreslået problemformulering – med problemet som drivkraft

Situationen i Danmark forandrede sig væsentligt under 2. verdenskrig. I første omgang under besættelsen, hvor Danmark bibeholdt en vis selvstændighed gennem regeringens samarbejdspolitik. Den gjorde, at man bl.a. kunne hindre at anti-jødiske love blev indført – som det var tilfælde i alle andre tysk-besatte områder. Da tyskerne pressede regeringen og samarbejdspolitikken stoppede i 1943, fik det store konsekvenser for den jødiske befolkning, hvis eneste chance for overlevelse var at gemme sig eller at flygte til Sverige.

Selvom de forfulgte jøder fik hjælp af befolkningen og blev advaret inden den tyske anholdelsesaktion, blev nogle alligevel taget til fange og deporteret til koncentrationslejren Theresienstadt i det nuværende Tjekkiet.

  • Hvad skete der i de forskellige stadier af besættelsen i Danmark og hvilke personer spillede centrale roller?
  • Hvordan udfoldede den danske samarbejdspolitik sig konkret?
  • Hvordan udviklede det jødiske samfund sig i Danmark op til 2. verdenskrig?
  • Hvordan oplevede de involverede jødeaktionen i 1943?
  • Hvordan beskriver de danske overlevere deres strategier for at lægge Holocaust bag sig?
  • Hvilke konsekvenser havde nazisternes besættelse for de danske jøder?
  • Hvordan adskilte danskernes oplevelse af besættelsen sig fra den oplevelse andre borgere havde i andre tysk-besatte områder?
  • Hvorfor kan det være sværere at fortælle nære personer om sine oplevelser under Holocaust end at fortælle dem til et fremmed publikum?
  • Hvilken betydning har det i dag, at vi erindrer Holocaust og nazisternes racistiske menneskesyn?
  • Hvordan kan man handle for at bidrage til, at en lignende situation undgås fremadrettet?

Specifikke mål i relation til læreplanen for Historie A - STX

TABEL

Kernestof og supplerende stof

TABEL

 
Sidst opdateret: 16. september 2021