Hop til indhold

Dette skema er en hjælp til at kommunikere med eleverne om, hvordan niveauet af deres præstationer afhænger af det engagement de lægge i faserne i forløbet og samtidig en hjælp til underviseren til at se efter tegn på læring.

Vidensniveau Vide og huske Beskrive og forstå
Analysere og fortolke Vurdere og kritisere Skabe og konstruere
Udtryk for opnåelse af niveauet Eleven gengiver viden opnået gennem film, tekster og andet Eleven formulerer sig i sit eget sprog, når hun omtaler viden fra film og andet Eleven sætter film, tekster og andet i relation til hinanden og ser konflikten fra flere synsvinkler, fx religiøs, yazidi, international Eleven kan forholde sig kritisk til kilder og tillægger nogle kilder højere værdi end andre Eleven kan i sit produkt og sin fremlæggelse gøre brug af alle tidligere vidensniveauer og sætte dem ind i en narrativ ramme, fx “dokumentar” eller “reportage”

 

Sidst opdateret: 16. september 2021