Hop til indhold

Beskrive yderligere 3 dilemmaer ud fra de 3 kortfilm.

Arbejd med personkarakteristik

Lav en beskrivelse af hvilken rolle og status hver af de fem unge har i gruppen.

Beskriv de indbyrdes forhold mellem de 5 unge i gruppen.

Beskriv lærerens rolle. Hvilken relation har han til de 5 unge. Er der nogen, som I synes han favoriserer? Hvordan ser I det og hvad tror I hans bevæggrunde er?

Beskriv Peters mors reaktion. Hvad tror I baggrunden er for hendes reaktion? Hvordan synes I hun burde reagere? Hvad kunne i så fald blive konsekvensen? I bedste fald? I værste fald?

Sidst opdateret: 1. november 2021