Hop til indhold

Hvis I har valgt at lave en kortfilm som jeres produkt, er det vigtigt at I har sat jer ind i genretrækkene. Det skal helst fremgå tydeligt for beskueren, hvilken genre filmen er lavet i. Her er der et bud på nogle punkter til en overordnet plan, som I kan tage stilling til inden I skriver en drejebog.

Hent evt. skabelon som wordfil (docx)

Overordnet plan

Genre:

Fortællingens akter (beskrevet cirkulært eller lineært):

  • Begyndelse:
  • Midte:
  • Afslutning:

Hovedperson og evt. andre personer med klare personkarakteristikker:

Lyd og lys som fortællende effekter - valg:

Noter

Noter til scenografi/miljø:

Noter til kameravinkel og lys:

Noter til kostumer og makeup:

Noter til klipning:

Drejebog

Akt Personer, kostumer, makeup Scenografi og kameravinkel Lyd og lys Beskrivelse af scenen
Begyndelse        
Midte        
Slutning        

 

Sidst opdateret: 16. september 2021