Hop til indhold

En frivillig organisation kan have til formål at forandre den verden, vi lever i, til det bedre.

En frivillig organisation har det man kalder en vision, altså en holdning til, hvilken udfordring i samfundet man vil ændre, en mission, altså hvilken indsats man vil lave for at skabe ændringer og en række “produkter”, som fx anvendes i missionen, for at nå ud til de personer man vil have i tale – målgruppen.

Forandringsteori kort

For at sikre, at man skaber de rigtige produkter for at kunne føre sin vision ud i livet, og færdiggøre sin mission som organisation, har man brug for viden om forandringsteori – altså teorien om, hvordan man kan skabe forandringer i organisationer, samfundet osv.

Forandringsteori omhandler den gensidige virkning mellem input, aktiviteter, output og effekter.

Figur med forandringsteori

Input er de ressourcer der skal skaffes, fx personer, penge, steder til aktiviteter osv.

Aktiviteter gør brug af input: foredrag holdes af oplægsholdere, løbesedler fremstilles af tekstforfattere og skal layoutes og trykkes, lokaler eller andre steder til aktiviteter lejes eller lånes.

Output er de umiddelbare målbare resultater: Kampagner, foredrag, løbesedler og den nåede målgruppe som diskuterer problemstillingen.

Effekt kan opdeles i tid, på kort, mellem og lang sigt, og beskriver de forandringer der ses af indsatsen: Fx et stigende antal mennesker påtaler og går til kamp mod nedsættende bemærkninger på de sociale medier, flere unge stemmer til folketingsvalget, eller antallet af hate crimes falder.

Sammenhæng til vision, mission og produkt

Når man i mål med sin vision, så har man opnået det langsigtede ønske om effekt, missionen er lykkedes og man har fået det ønskede output af foreningens produkter – de gennemførte aktiviteter.

Planlægning af forandring

Hvis man skal planlægge sig til forandring, kan man starte med at gøre sig klart, hvad effekten skal være af indsatsen: ”hvordan skal verden se ud, når organisationens arbejde er godt i gang?” Derefter kan man analysere sig frem til, hvilke output det kræver, hvilke aktiviteter man skal sætte i gang, og hvilke input der skal til, for at det er realistisk at gennemføre.

Sidst opdateret: 1. november 2021