Hop til indhold

Offertrekanten er siden blevet anvendt til systematisk analyse af rollefordelingen i konflikter, især inden for psykologien. Men måske kan modellen også give os forståelse for de roller, grupper antager i konflikter, der truer menneskerettigheder? Måske kan vi gennem modellen forstå, hvordan folk, der føler sig som ofre, pludselig er de nye bødler?

Teori

Offertrekanten kortlægger relationerne mellem de forskellige grupperinger i en konflikt. Samtidig forklarer den gruppernes forståelse af deres egen rolle på det psykologiske plan, og hvordan rollerne let kan skifte mellem de involverede grupper.

Rollerne er fordelt på tre “karakterer”, offer, bøddel og hjælper. Når Karpman kaldte det en dramatrekant, så var det dels fordi han interesserede sig for teater, men også fordi han mente, at offeret til dels selv valgte offerrollen til, ligesom man kan forstå både bøddel- og hjælperrollen som roller man selv kan vælge at træde ind i. Offertrekanten “opstår”, når en person eller gruppe tager enten offer- eller bøddel-rollen på sig og herefter tildeler eller tilbyder de øvrige roller i trekanten til mulige “medspillere”.

Lad os skitsere et eksempel fra skolen

Anton har rødt hår. Han synes det er synd for ham. Det er uretfærdigt, at han ikke har hår som de andre i klassen. Han føler sig mobbet og grim. Det røde hår føles som en forbandelse.

Dukakis har medlidenhed med Anton, det er jo ikke Antons skyld at han er rødhåret, den stakkel. Han ved godt, hvordan det er at være mobbeoffer, og derfor støtter han Anton mod de andre. Dukakis er ikke så god til dansk endnu, men det lægger ingen mærke til, når han kæmper Antons sag.

Maria mobber Anton med hans røde hår. Men det er Anton selv uden om, for han får tit Maria til at føle sig dum, når de har samfundsfag. Han siger altid det modsatte af hende, og får hendes holdninger til at virke dumme. Maria har fundet Antons bløde punkt – hans røde hår – og hævner sig ved at mobbe ham med det. Ved at involvere de andre i mobningen af Anton, prøver hun at kue ham, så han ikke tør modsige hendes holdninger i samfundsfagstimerne.

Et eksempel fra historien – stærkt forsimplet

Op til 1914 var Rusland, Frankrig og England verdens stormagter. Tyskland følte sig “omringet” og kejser Wilhelm II ville erobre land og gøre Tyskland stort, man ville sikre landets udenrigspolitiske interesser. Dette var en af grundene til at Tyskland gik i krig – det der blev til den Store Krig (senere kaldet 1. verdenskrig). Ofrene var Rusland mod øst og Luxembourg og Belgien, støttet af Frankrig og England mod vest. Og som hjælper for Tyskland stod Østrig-Ungarn, som i en tidligere konflikt, efter mordet på kronprinsparret Frans Ferdinand og Sophie i Sarajevo sommeren 1914, havde fået støtte fra Tyskland mod Serbien, idet morderen var en serbisk ekstremist.

Rollerne kan beskrives således:

Offerrollen – Offerets replik er: “Stakkels mig!” Offeret føler sig gjort til offer, undertrykt, hjælpeløs, magtesløs, skamfuld og uden håb.

Offeret virker ude af stand til at tage beslutninger, løse problemer, nyde livet eller opnå indsigt. Hvis ikke offeret har en bøddel, så vil han/hun udse sig en, som han/hun kan give skylden for sin offerrolle.

Hjælperrollen – Hjælperens replik er: “Lad mig hjælpe dig!” Hjælperen føler sig skyldig, hvis han/hun ikke kommer offeret til undsætning. På overfladen fremstår hjælperen som en, der vil løse konflikten. Men den ydede hjælp har en negativ effekt; den opretholder offerets afhængighed af andre og undskylder offeret for at fejle. Hjælperens gevinst og interesse i at spille med i konflikten er at opmærksomheden bliver taget fra ham/hende og henledes på offeret. Ved at udvise bekymring for offeret kan hjælperen glemme sine egne problemer og undgå at skulle tage stilling til dem.

Bøddelrollen – Bødlens replik er: “Det er alt sammen din skyld!” Bødlen spiller rollen som den autoritative undertrykker. Han/hun kommer med beskyldninger, kritik og er vred, rigid samt kontrollerende.

Skiftende roller

Rollerne i offertrekanten er ikke statiske. Hvis hjælperen lader sig opildne mod bødlen af offeret, så overtager han/hun rollen som bøddel og den tidligere bøddel bliver offer. Nye spillere kan også komme i spil og overtage roller i offertrekanten, så en konflikt opretholdes.

Opretholdelsen af det skiftende spil i offertrekanten kan fortsætte, fordi de tre rolleindehavere hver især har en uudtalt, og oftest også ubevidst, motivation for at spille deres rolle. Deres ønsker og behov bliver tilfredsstillet gennem deres rolle på en måde som føles retfærdig og dette gør, at de ikke bemærker det uhensigtsmæssige og ødelæggende i situationen.

Man ser altså at hver enkelt rolleindehaver reagerer på baggrund af egne egoistiske behov og ikke tager ansvar for alles fælles bedste på en uselvisk måde. Foruden at hjælperen kan fastholde offeret i offerrollen, kan hjælpen til offeret få dynamikken til at skifte. Bødlen kan føle sig overset, uretfærdigt udråbt som skyldig og dermed offergjort på en måde som kan få alle roller til at skifte.

Eksemplet med Anton, Dukakis og Maria

Dukakis tager Marias mobning af Anton op sammen med en lille gruppe fra klassen. De bliver overrasket over, hvordan Anton oplever det og enes om fælles front mod Maria. Dukakis fører an. Han kalder Maria for alt muligt. Han synes han har retfærdigheden på sin side, for Maria har mobbet – det ved alle at man ikke må.

Prøv selv at overveje, hvordan rollerne er fordelt nu, og hvordan hver enkelt tænker – Maria, Dukakis, gruppen af elever, Anton – ved hjælp af rollerne i offertrekanten.

Eksemplet fra historien

Tyskland blev udråbt til tabere efter Den Store Krig. De allierede, som havde lidt store tab under krigen, ikke mindst i menneskeliv, havde et stort arbejde foran sig, med at genopbygge deres lande efter krigen. Folkeforbundet (forløberen for FN (Forenede Nationer) blev oprettet i disse år af vinderne fra krigen og en række neutrale nationer – taberne fik i første omgang ikke lov at være med) pålagde Tyskland at skulle betale en kolossal krigsskades-erstatning. Det var jo Tyskland, der havde startet krigen og medført de store tab hos de allierede, så derfor var det retfærdigt.

Her er rollerne skiftet. Fra at Tyskland var bødlen og de allierede ofrene, så har hjælperen Folkeforbundet, som egentligt trådte til for at hjælpe de allierede til at få retfærdighed, ændret rollefordelingen. Nu er Tyskland offergjort og Folkeforbundet er bødlen. Scenen er sat for et nyt rolleskifte, der kan føre til 2. verdenskrig.

Hvis man skal bryde spillet i en offertrekant, må man klarlægge hvilke begrundelser hver enkelt spiller har for sin rolle. Ved at “fjerne” disse begrundelser forsvinder motivationen for at opretholde spillet, og offertrekanten kan brydes.

Eksemplet med Anton, Dukakis og Maria

Hvilke af disse muligheder, tænker du, kunne bryde offertrekanten i klassen og hvorfor/hvorfor ikke?

  • Klasselæreren holder dundertale for eleverne om, at de skal være søde ved hinanden og at ingen må mobbe.
  • Anton indser at rødt hår også kan være pænt og begynder at fremhæve det.
  • Maria spørger Anton om, hvorfor han altid er imod det hun siger i samfundsfag.
  • Marias forældre klager til rektor over at Maria bliver mobbet.
  • Dukakis fortæller klassen, at han er ked af, at han ikke er bedre til dansk, men at han gør sit bedste. Han får også fortalt, hvordan de andre kan hjælpe ham.
  • Rektor bortviser Dukakis fra skolen p.gr.a. mobning mod Maria.
Sidst opdateret: 3. september 2021