Hop til indhold

Overordnet set lærer vi, at nazisterne dræbte jøder i koncentrationslejrene, og det er også rigtigt. Der har eksisteret flere lejre som Auschwitz, der fra 1942 havde som formål at dræbe så mange jøder som muligt. Men selv Auschwitz blev oprindeligt bygget til en anden funktion og først senere ombygget til en “udryddelseslejr”.

Auschwitz opføres

Auschwitz blev bygget i 1940, og Himmler (link til ordliste) åbnede lejren officielt i foråret 1941. Indtil sommeren 1942 fungerede den som arbejdslejr, men herefter gennemgik den en stor forandring. Til stamlejren blev tilføjet et nyt anlæg: Birkenau. Det blev bygget til effektivt at kunne udføre systematiske massedrab med industrielle krematorier og gaskamre. Derudover blev der oprettet en filiallejr, Monowitz, som var en fabrik ejet af den tyske kemikalieproducent IG Farben. I Monowitz skulle der fremstilles syntetisk benzin og gummi til Hitlers krigsmaskiner.

Fabrikken IG Farben i Auschwitz-Monowitz 1941 (Det tyske rigsarkiv).
Krematorier var værktøjer til gennemførelsen af Holocaust. Foto: Marcin Białek.

Formålet for lejren ændres

Ændringerne af Auschwitz-lejren hænger tæt sammen med, hvordan krigen udviklede sig. I 1942 var Nazityskland kommet under pres. Krigen tog længere tid end man havde regnet med, og landets ressourcer var ved at slippe op. Da USA samme år var gået ind i krigen og deltog i krigshandlingerne mod Nazityskland, besluttede Hitler og Himmler, at tvangsarbejdet i de tyske koncentrationslejre skulle øges for at skabe flere ressourcer til krigsførelsen. Derudover intensiveredes naziregimets forfølgelse af de europæiske jøder fra slutningen af 1941 og starten af 1942. På en konference i Wannsee den 20. januar 1942, hvor 15 ledende nazister deltog, blev der officielt nedfældet en protokol med en detaljeret beskrivelse, der bl.a. opsummerer antijødiske idéer til det, som nazisterne kaldte “Endlösung der Judenfrage”. Wannsee-protokollen regnes som en af de vigtige kilder, der understøtter teorien om målet bag jødeforfølgelserne, det vi i dag kalder Holocaust.

Et følgebrev sendt til Luther (ledende nazi-officer) sammen med en af de i alt 30 protokoller fra Wannsee-konferencen.
En liste fra Wansee-konferencen, der anslår antallet af jøder primært i de europæiske lande.

Læs mere om dokumenter fra Eichmanns-protokol fra Wannsee-konferencen den 20. januar 1942 (folkedrab.dk).

Sidst opdateret: 16. september 2021