Hop til indhold

Et folkedrab er udryddelsen af en bestemt gruppering som udelukkende sker på baggrund af gruppens tilhørsforhold. Det kan være dens religiøse eller etniske tilhørsforhold. Et folkedrab betragtes som en international forbrydelse.

Selvom begrebet folkedrab bliver defineret i FN’s folkedrabskonvention, er det ikke altid ligetil at afgøre, hvornår et overgreb mod en gruppe kan betegnes et folkedrab. Det vil nemlig altid være et spørgsmål om, hvordan man fortolker konventionen.

Selve begrebet folkedrab er også et omdiskuteret begreb, som af og til bruges forkert eller bruges med et politisk mål for øje. Forskere, jurister, politikere, offergrupper og andre er derfor ofte uenige om, hvad der kan kaldes folkedrab, og hvordan folkedrab adskiller sig fra andre forbrydelser. Derfor bliver det til stadighed diskuteret, hvor mange folkedrab der har fundet sted, og der er mange historiske konflikter og forbrydelser, hvor forskere, organisationer, befolkninger og jurister stadigvæk ikke er enige om, hvorvidt der har været tale om et folkedrab eller ej.

Også i nutidige konflikter dukker spørgsmålene op i forbindelse med konflikter rundt omkring i verden: Er de voldelige overgreb folkedrab? Er situationen ved at udvikle sig til folkedrab?

FN-konventionens defintion på folkedrab - den korte version

For at kunne blive betegnet som et folkedrab skal der ifølge FN-konventionens artikel II ligge følgende hensigter og handlinger bag forbrydelserne:

Forbrydelserne begås i den hensigt helt eller delvist at ødelægge en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe ved:

  • at dræbe medlemmer af gruppen
  • at tilføje medlemmer af gruppen betydelig legemlig eller åndelig skade
  • med forsæt at påføre gruppen levevilkår, beregnede på at bevirke gruppens fuldstændige eller delvise fysiske ødelæggelse
  • at gennemføre forholdsregler, der tilsigter at hindre fødsler inden for gruppen
  • med magt at overføre en gruppes børn til en anden gruppe.

Denne liste at overgreb fungerer altså som en tjekliste til, om en given konflikt kan betegnes som et folkedrab. Men igen skal man være opmærksom på, at det er meget svært at afgøre og bevise folks hensigter, og derfor vil diskussionen som den blev beskrevet ovenfor ikke kunne undgås.

Sidst opdateret: 3. september 2021