Hop til indhold

Kriser kan analyseres ud fra denne model, hvor udviklingen i krisen sammenlignes med et sygdomsudbrud. På den måde bliver det tydeligt, at man må kigge efter de bagvedliggende problemstillinger under det stadie, der her kaldes inkubationen, for at forstå, hvad krisen reelt handler om. Ligeledes vil man skulle adressere disse problemer i rekonvalescensstadiet, hvis man skal løse konflikten bæredygtigt og undgå risikoen for, at den ulmer op på ny. Bemærk desuden, at når symptomerne viser sig, så skal der handles, da konflikten allerede er på vej mod den kritiske tilstand i sygdomsudbrudsstadiet.

1. Inkubation (spændinger)

Lang tids politiske, sociale og økonomiske skævvridninger.

Kan vare mange år, hvis der ikke tages action.

2. Symptomer (uholdbart)

Nogle tager action på skævvridningerne.

Publikationer udgives, oprør, krav om ændringer eller andre direkte respons på problemerne.

3. Sygdomsudbrud (krise)

Akutte konflikter i form af debatter eller krig – varigheden kan variere.

Succesfulde revolutioner kommer gennem stadiet.

Aktører der bekæmpes betragtes som oprørere = borgerkrig.

4. Rekonvalescens (nedkøling)

Krisen bearbejdes – kan tage adskillige år.

Problemer, der førte til krisen skal løses, MEN … måske føler alle sig ikke tilgodeset!

Sidst opdateret: 3. september 2021