Hop til indhold

Hvad er etik og hvilken betydning har etik mellem mennesker?

Etik beskæftiger sig med, hvordan menneskelige handlinger kan opfattes som rigtige, og hvad der er det “rigtige” at gøre. Hvad der er rigtigt eller forkert kan være betinget af fx kulturelle eller personlige forskelle. Når man diskuterer etik, kan man argumentere ud fra et religiøst eller et filosofisk synspunkt. Kernen er dog fælles: når man handler etisk korrekt, sigter man efter at ens handlinger ikke bare tilfredsstiller ens egne interesser, men at man samtidig gør sig overvejelser over, hvordan man bedst tager hensyn til andre mennesker. Nogle gør dette af pligt, andre gør det fordi de ellers ville få dårlig samvittighed.

Etikkens kernepunkt kan formuleres ud fra den tyske filosof Immanuel Kants kategoriske imperativ: “Handl således, at grundlaget for din beslutning altid tillige kan gælde som princip for en almengyldig lovgivning”. Eller med andre ord: “Du skal være mod andre, som du ønsker de skal være mod dig”.

Etikken lærer os at bedømme hver situation så at vi derigennem får muligheden til at handle etisk korrekt, dvs. rigtigt. Derfor undersøger etikken også det, som man kalder værdi: Hvad er værdifuld i denne verden? Hvad der er rigtigt og hvad der er værdifuld afhænger af personen, der skal bedømme det, men også af situationen. Bare det, at man gør sig bevidst om at sigte efter at gøre det “rigtige”, og det at man taler om og diskuterer hvad der er ret og vrang, er en del af etikken.

Etiske spørgsmål er ofte vanskelige og kan ikke umiddelbart besvares. Etiske spørgsmål kan snarere opfattes som dilemmaer, hvor to eller flere mulige svar kan diskuteres for, hvilket der er det mest forsvarlige – etiske korrekte.

Spørgsmål til en etisk diskussion kan være: Må man give en døende person aktiv dødshjælp? Skal man risikere sit eget liv for at redde andres liv? Her ligger svaret ofte i diskussionen som en proces for at nå frem til en erkendelse eller et svar.

Sidst opdateret: 3. september 2021