Hop til indhold

Fra 2021 iværksætter Børne- og Undervisningsministeriet en ny indsats, der skal opkvalificere lærerne i at undervise i emnet Holocaust og andre folkedrab. 

Konkret vil professionshøjskolerne med inddragelse af universiteter gennemføre kompetence-udviklingsforløb for historielærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Der er tale om et fireårigt projekt, der løber til og med 2024. 

Projektet har en samlet økonomi på 6 millioner kroner i projektperioden, hvoraf Børne- og Undervisningsministeriet finansierer 4,5 millioner kroner, mens resten finansieres af projektdeltagerne.  

Det er Center for Undervisningsmidler i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der har projektledelsen. 

Projektet skal ses i sammenhæng med den ansøgningspulje til elevaktiverende undervisningsaktiviteter om Holocaust og andre folkedrab på 0,8 millioner kroner, som ministeriet tidligere har udmeldt.